Product Information

透过全员参与、持续改善、创新质量、提升质量、降低成本、准时交货之共同信念,提供客户满意的产品与服务
图标 规格书 产品系列 应用 R25
SCK 突波电流抑制 0.7-120
SCH(高功率型) 突波涌流抑制 0.7-120
TTC03 温度传感/补偿用 0.9K-470K
TTC05 温度传感/补偿用 5-470K
DHT 高温量测 5K-200K
TTS 温度传感/补偿用 2K-470K
TTF 温度传感/补偿用 5K-100K
TGM 温度传感/补偿用 10K-100K
INT 温度传感 1K-30K
TTC3-C 温度传感/补偿用 2K-470K
TSM (SMD) 温度传感/补偿用 1K-470K
TSM-H (SMD) 温度传感/补偿用 2K-470K
TSM-C (车用) 温度传感 4.7K-47K
产品介绍
名词解释
产品应用