Product Information

透过全员参与、持续改善、创新质量、提升质量、降低成本、准时交货之共同信念,提供客户满意的产品与服务
图标 规格书 产品系列 型号 尺寸(mm) Max.VDC Max.VAC
TVR 插件型 5 - 20 14 - 1465 11 - 1000
TVR-V (中能) 插件型 10, 14 170-895 130-680
TVR-D (高能) 插件型 7-20 150-895 115-680
TVR-U(超高能系列) 插件型 10, 14 200-895 130-680
TVR-M (高温) 插件型 5-20 170-615 130-465
TVR-M(车用) 低压 插件型 7-20 14-45
TVR-M(车用) 48Vdc汽车电网应用 插件型 10-20 65-150 50-115
TVR-M(车用) 高压 插件型 7-20 170-895 130-680
TVA 插件型 电极片型 壳装型 25-60 170-1465 130-1000
TVA22 电极片型 22*25 65-980 50-750
TVM-B(浪涌保护) SMD,多层 0402-3025 5.5-85 4-60
TVB 注塑封装型 3225,4032,5548,6255 14-615 11-460
TVB DS 注塑封装型 5548 22-615 17-460
TVB ES 注塑封装型 6255 22-615 17-460
TVB-T 双片注塑封装型 4941 300 230
TVM-C(车用) SMD 0402-2220 5.5-56 4-40
TVT(热保护压敏电阻) 插件型,壳装型 14, 20, 25 65-1462 50-1000
产品介绍
名词解释
产品应用