Company Profile

常州厂

 • : 江苏省常州市武进高新技术产业开发区龙门路6号(213161)
 • : 86-519-86578999
 • : 86-519-86558643
 • : 8:00 ~ 17:00

东莞厂

 • : 广东省东莞市长安镇沙头社区东大路45号(523863)
 • : 86-769-85542016
 • : 86-769-85546890
 • : 8:00 ~ 17:00

宜昌厂

 • : 湖北省宜昌市猇亭区猇亭大道283号(443007) 
 • : 86-717-6510010
 • : 86-717-6511430
 • : 8:00 ~ 17:00

景德镇厂

 • : 江西省景德镇市浮梁县陶瓷工业园区唐英大道安华路(333426)
 • : 0798-2621372
 • : 0798-2621372-900
 • : 8:00 ~ 17:00

在线询问